Brada - jak na její modelaci
Sdílejte s přáteli

Brada - jak na její modelaci

Velikost a  forma brady je u každého dána geneticky. Postupem času ale může docházet k  tomu, že v této oblasti začne ubývat či ochabovat měkká tkáň a kostěný podklad a brada se může začít měnit. Nejste-li proto se svou bradou spokojeni, Poradíme vám, jak si ji snadno nechat upravit.

 

Chirurgické zákroky

Výraznější disproporce jsou doménou plastické nebo obličejové chirurgie. Nejčastěji se můžeme setkat subíhající bradou nebo prominující (vyčnívající) bradou. Někdy se vyskytují idalší odchylky, jako např. asymetrie brady. Tyto nedostatky řešíme vrámci profiloplastiky tzv. genioplastikou (operací brady). 

 

 

1

Genioplastika

 

Genioplastika se nejčastěji provádí, pokud chceme zvětšit, zmenšit nebo upravit tvar brady. Rozsah zákroku se liší. Nejlepšími kandidáty pro profiloplastiku jsou pacienti snormálním zubním skusem, ale malou nebo ustupující bradou nebo výrazně vyvinutým bradovým výběžkem. 

 

Pro úpravu bradového výběžku jsou nejčastější dva postupy:

 

Zmenšení prominující brady úpravou kostní základny

Řez se vede vdutině ústní. Odklopí se měkké tkáně aobnaží bradový výběžek. Prominující část kosti brady se vpotřebném rozsahu odstraní speciální kostní frézou avymodeluje se nový tvar brady. Vněkterých případech je zároveň nutné upravit nebo zpevnit měkké tkáně.

CENA: Od 25 000 Kč

KDE: MUDr. Dušan Záruba, ÚEM, Vyšehradská 49, Praha 2, www.uem.cz

 

Zvětšení brady posunem dolní části kosti bradového výběžku na dolní čelisti nebo vložením implantátu 

Uvětšiny pacientů se augmentace provádí pomocí implantátu. Jde ojednoduchý postup: implantát se vkládá buď ústy, nebo prostřednictvím malého řezu pod bradou. Pacient může po zhojení operační rány aodeznění otoku poměrně rychle obnovit normální činnost. V druhém případě se provede řez vdutině ústní, odklopí se měkké tkáně aobnaží přední část dolní čelisti. Bradový výběžek se odřízne frézou ačást kosti ve tvaru podkovy se posune vpožadovaném rozsahu. Uvolněný segment se pak upevní titanovou minidlahou ašrouby. 

CENA: Od 32 000 Kč

KDE: MUDr. Dušan Záruba, ÚEM, Vyšehradská 49, Praha 2, tel.: 224 918 168, www.uem.cz

 

2

Stomatochirurgický zákrok

JAK PROBÍHÁ: Vždy se díváme na pozici celé dolní čelisti. genioplastikou se dá získat posun brady max. okolo 8 mm. Posunutím dolní čelisti se brada vysune klidně o 2 cm a více. zákrok vyžaduje přípravu rovnátky, protože nová pozice čelisti musí být ve správném skusu. Poté se v celkové anestezii prová- dí rozříznutí dolní čelisti v oblasti obou čelistních úhlů tak, aby vznikly plochy kostí, po kterých se celá dolní čelist i s bradou posunuje dopředu nebo dozadu podle požadované změny profilu. Nakonec se kosti spojí titanovými minidlahami a šroubky. celý zákrok se provádí z úst. na kůži obličeje nejsou žádné viditelné jizvy. Po operaci je nutná tekutá dieta na 4–6 týdnů. změna obličeje je dramatická a výsledek je dlouhodobý.

CENA: Info v Perfect clinic
KDE: Perfect clinic, kartouzská 10, Praha 5, tel.: 603 560 856, www.perfectclinic.cz

3

Fatgrafting

JAK PROBÍHÁ: Odebere se menší množství tuku zkterékoliv části těla vlokální nebo celkové anestezii, které se následně zpracuje nejčastěji centrifugací. Nejkvalitnější část odebrané tukové tkáně se po malých kapkách aplikuje tenkou kanylou do podkožní tkáně brady.

CENA: Od 20 000 Kč v závislosti na rozsahu fatgraftingu

KDE: ESThÉ, Na příkopě 1047/17, Praha 1, tel.: 224 234 824,  www.esthe-plastika.cz

 

Názory odborníků

Kdy je vhodné podstoupit chirurgický zákrok akdy se bez něj obejdeme? 

„Pokud chceme změnit tvar avelikost brady, obvykle se bez chirurgického zákroku neobejdeme. Je však nutné zvolit rozsah zákroku. Pro toto posouzení je třeba vždy provést RTG snímky brady, abychom mohli přesně posoudit, jednak do jaké míry můžeme zasáhnout do kosti dolní čelisti, jednak v jakém poměru je v bradovém výběžku kost aměkké tkáně. Pokud např. zjistíme, že kost bradového výběžku je příliš malá pro posun kosti, je vhodné pro zvětšení bradového výběžku použít implantát,“ vysvětluje MUDr. Dušan Záruba z Ústavu estetické medicíny. 

 

Kdy je vhodné podstoupit chirurgické ošetření? 

„Naprostá většina neesteticky vyhlížejících brad je způsobena nadměrným nebo nedostatečným růstem celé dolní čelisti. To se projevuje mimo jiné i přidruženou vadou skusu. Předkusem nebo podkusem. Předkus nejčastěji vadí mužům. Na bradu se zevnitř upíná největší sval jazyka, který bývá celý posunut dozadu. Jeho špatná pozice působí zúžení horních cest dýchacích, což se projevuje chrápáním. To se nedá odstranit jinak než úpravou brady. Podkus je naopak často doprovázen velkou a vystupující bradou, což je stav, který esteticky vadí ženám,“ říká Doc. MUDr. René Foltán, Ph.D., klinika ústní, čelistní a obličejové chirurgie VFN.

 

Kdy je vhodné podstoupit fatgrafting? 

„Lipofilling alipografting se používá především kdoplnění objemu. Ubrady apodbradku se provádí nejčastěji tvarování azmenšení objemu pomocí liposukce. Zvětšení brady tukem se moc neprovádí. Výplň brady tukem nebo jinými implantáty můžeme brát jako určitou variantu na menší doplnění objemu,“ říká MUDr. Libor Kment, plastický chirurg z kliniky ESThÉ.

 

„Ustarších žen je brada mírně deformovaná, vidíme četné nerovnosti avpadlinky, rovněž ztrácí výrazně na objemu ahydrataci. Svelkou oblibou používám výplně kyselinou hyaluronovou, efekt je okamžitý avelmi účinný. Často volím sendvičovou techniku. Tímto způsobem můžeme bradu zvětšit ivyrovnat derformity. Často také kombinuji při úpravě brady botulotoxin avýplně. Výsledek je téměř dokonalý. Pokud dochází kpoklesu brady aokolní oblasti, lze použít iliftingové kanylové nitě, opět vkombinaci svýplněmi. Zpevnění brady aokolní tkáně nám umladších žen pomůže zajistit fokusovaný ultrazvuk Ulthera nebo jehličková radiofrekvece, thermage. Úpravu brady vždy spojuji súpravou ústních koutků.“ MUDr. Věra Terzijská, Veramedica

„Jako estetický dermatolog využívám v praxi hlavně tato ošetření: dodání objemu brady pomocí stabilizované kyseliny hyaluronové, stárnutí pokožky řeším buď výplněmi kyselinou hyaluronovou, botoxem, mezonitěmi, či metodou Nefertiti Lift. Záleží vždy na konkrétní oblasti. Dvojitou bradu pak odstraňuji pomocí injekční lipolýzy.“ MUDr. Slavomíra Feix, Interklinik

„Co se týče brady, botulotoxin působí jen ve velmi omezené míře, spíš se jedná opovrchovou úpravu vzhledu / vyhlazení nerovností. Kmodelaci se využívá aplikace výplní, ato buď na bázi kyseliny hyaluronové, nebo PLLA. Výraznější změny pak vyžadují chirurgickou intervenci.“ MUDr. Iveta Hasová, Mediskin 

„Krelaxaci svalu, jehož stažením se na bradě vytvářejí nehezké dolíčky akterý je také částečně odpovědný za horizontální, někdy vpadlou rýhu mezi dolním rtem abradou, používám botulotoxin. Brada se uvolní avyhladí amnohdy se iprodlouží kontura dolní čelisti. Když je brada nevýrazná austupující, použiji kožní implantát – kyselinu hyaluronovou abradu domodeluji. Ideální je kombinovat obě metody, jejich pomocí definujeme dolní konturu obličeje. Ráda používám také různé druhy nití amezonití, skinboostery pak ke zlepšení kvality kůže.“ MUDr. Monika Kavková, YES Visage

 

Estetické úpravy

Jemné dolaďování brady k dokonalosti lze dnes provádět i bez chirurgického zákroku, a to v těchto lokalitách:

 

Povislé koutky

Povislé koutky, které často způsobují zasmušilý výraz tváře, lze upravit injekční aplikací botulotoxinu, uvolněním napětí stažených svalů pod ústním koutkem.

CENA: Od 3 000 Kč

KDE: Na každé klinice estetické medicíny 

 

Marionetové vrásky

Svislé vrásky, táhnoucí se od ústních koutků k bra-dě, lze dorovnat výplněmi na bázi kys. hyaluronové.

CENA: Od 6 500 Kč dle druhu materiálu

KDE: Na každé klinice estetické medicíny 

 

Modelace brady

Dodat objem a vytvarovat bradu lze stabilní kys. hyaluronovou. Brada se většinou doplňuje postupně a je potřeba alespoň 2 návštěv. Aplikace vydrží až 2 roky a další doplnění představuje menší investici. K doplnění stačí 1 ml.

CENA: Od 7 650 Kč

KDE: Na každé klinice estetické medicíny 

 

Příčná vráska pod spodním rtem 

Výraznou horizontální vrásku lze úspěšně redukovat pomocí botulotoxinu. 

CENA: Od 3 000 Kč

KDE: Na každé klinice estetické medicíny 

 

Povislé linie 

Povislé linie brady a tváře lze vypnout pomocí mezonití (threadlifting brady aspodní čelisti, popř. krku). Vysoká odolnost mezonití umožňuje vytvořit kostru, která vyplní tkáně a vyzdvihne je. Nitě umožňují řešit hned několik partií najednou.

CENA: Od 9 900 Kč / větší vytažení a zpevnění

KDE: YES Visage, Mánesova 28, Praha 2, www.yesvisage.cz 

Úprava linie brady

Nová metoda Nefertiti Lift přináší možnost jednoduchého vypnutí a vyrýsování kontury dolní čelisti. Pomocí aplikace botulotoxinu do hlubších svalových vrstev podél dolní čelisti, stejně jako po straně krku podél svalu musculus platysma, je možné docílit zlepšení a vypnutí kontury dolní čelisti. Úpravu lze provést i pomocí mezonití. 

CENA: Od 4 800 Kč / dle množství aplikované látky

KDE: YES Visage, Mánesova 28, Praha 2, www.yesvisage.cz 

CENA: Od 5 900 Kč pomocí hladkých mezonití

KDE: YES Visage, Mánesova 28, Praha 2, www.yesvisage.cz

 

Dumpling chin – tzv. knedlíková brada

s věkem se snižuje množství kolagenu a podkožního tuku, což má za následek zjevné svalové kontrakce v bradě. Tento jev zmírňuje aplikace botulotoxinu.

 

Co je důležité vědět

Pro maximální efekt a dokonalý vzhled je nutné řešit nejen samotnou bradu, ale i její okolí!