3 otázky o… Meditace
Sdílejte s přáteli

3 otázky pro…

Jan Burian, PhD. 

Psychoterapeut, lektor kurzů všímavosti a spoluautor prvního neurovědeckého výzkumu meditace všímavosti v Čechách.

 

Čím se zabýval první výzkum meditace u nás?
„V roce 2013 tým pod vedením neurologa Oldřicha Vyšaty vyšetřoval 
aktivitu mozku při meditaci pomocí signálu EEG. Zjistilo se, že je možné 
s vysokou mírou přesnosti odlišit zkušené meditující od nemeditujících. 
Liší se ve vzájemné závislosti aktivity různých částí mozku. Dále se 
zjistilo, že entropie EEG signálu u meditujících je nižší. To může 
naznačovat, že při meditaci je méně signálů, které ruší synchronizaci 
částí mozku.“
Probíhá teď nějaký další výzkum meditace tady v Čechách?
„Další studii připravujeme ve spolupráci s nemocnicí Sv. Anny v Brně. 
Zajímají nás účinky meditace všímavosti u starších lidí s poruchami 
paměti. Na tuto skupinu pacientů se zatím zaměřila pouze jedna zahraniční studie, takže je šance, že objevíme něco skutečně nového. Jinak má ale Česká republika co dohánět, a to jak ve výzkumu meditace, tak i v jejím využití ve zdravotnictví.“
Jak dlouho a jak často se musíme meditaci věnovat, abychom pocítili její účinky?
„V průběhu kurzů všímavosti meditujete 30–45 minut denně po dobu osmi 
týdnů. V současné době existují již stovky studií, které prokazují, že 
v průběhu kurzu dochází jak ke zlepšení subjektivního stavu účastníků, tak i k objektivně měřitelným změnám v mozku.“