Meditace pozitivně ovlivňuje mozek
Sdílejte s přáteli

Meditace pozitivně ovlivňuje mozek

Vědci se hodně zaměřují na to, jak meditace mění strukturu a funkci mozku. Ukazuje se, že meditační trénink udržuje mozek v dobré kondici. Výzkumníci tedy vidí její přínosy například v prevenci neurodegenerativních chorob. 

Zkušení meditující mají… 

 … silnější mozkovou kůru

V roce 2005 přišli s tímto tvrzením harvardští neurovědci. Porovnali MRI snímky 20 účastníků s dlouhodobou praxí meditace vhledu (vychází ze všímavosti) s 15 kontrolami lidí bez meditační zkušenosti. Pravidelní meditující měli silnější mozkovou kůru v některých oblastech. Také hrála roli délka meditační praxe.
„Zjistili jsme například, že v jednom místě přední mozkové kůry na tom byli 50letí meditující stejně jako 25letí. Stářím se mozková kůra ztenčuje. Dlouhodobá meditační praxe by tak mohla tento proces zpomalit a také ochránit mozek před neurodegenerativním onemocněním,“ říká vedoucí výzkumného týmu doktorka Sara Lazar.*

*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC1361002/

… již po 8 týdnech

Další poznatky harvardského týmu uveřejnil v roce 2011 časopis Psy-chiatry Research. Pro výzkum si tentokrát zvolili účastníky bez předchozí meditační praxe. Část z nich nechali projít 8týdenním programem MBSR a zkoumali, jak se u nich změnila koncentrace šedé mozkové hmoty.
Účastníci MBSR měli už po těchto dvou měsících větší množství mozkové hmoty v 5 oblastech. Šlo o místa, která se podílejí na učení, paměti, regulaci emocí, sebeuvědomění, zaujímání postojů či empatii.
*http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3004979/
Vliv meditace na neuroplasticitu mozkové hmoty prokazují i četné metastudie.