NEbezpečná pigmentová znaménka
Sdílejte s přáteli

NEbezpečná pigmentová  znaménka

Podle nejnovějších údajů Ústavu zdravotnických informací a statistiky ČR zemřelo v roce 2013 na následky onemocnění melanomem 463 lidí. Až 50 % melanomů přitom vzniklo na podkladě pigmentového znaménka. Je to pro vás pádný důvod nechat se vyšetřit?

Co je melanom?

Jde o zhoubný nádor melanocytů (pigmentových buněk), který se vyskytuje převážně na kůži, ale také např. ve střevu či v oku. Je to jeden z méně běžných typů rakoviny kůže, ale je příčinou největšího počtu úmrtí na tato nádorová onemocnění. Má tendenci často metastázovat. Na jeho vznik má vliv především UV záření.

Kožní nádory nejsou jen melanom

K dalším nejčastějším, avšak méně známým kožním nádorům patří basaliom a spinaliom. Jde o nemelanomové kožní nádory, nemají tedy typické hnědé zbarvení. Nejvíce se vyskytuje basaliom, který vypadá jako lesklý světlý hrbolek na kůži. Místně infiltruje tkáň, nemá ale sklon k metastázování (šíření do celého těla). Jeho léčba je tak většinou úspěšná. Spinaliom již metastázuje častěji, a je tak nebezpečnější. Navíc může růst takovým způsobem, že má destruktivní účinky na okolní tkáň.

Počet nádorů se navyšuje

Podle dostupných statistických informací zemřelo v roce 2013 na následky onemocnění melanomem 285 mužů a 178 žen. V tomto roce bylo odhaleno 2 864 nových melanomů kůže. Z toho bylo 1 440 u mužů a 1 424 u žen. Oproti roku 2012 to představuje nárůst o 4,3 % a oproti roku 2008 dokonce o 23,3 %. Na jiné zhoubné nádory, než je melanom, v roce 2013 zemřelo 558 lidí a počet nově odhalených nádorů činil 24 208.*

*Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR

Jak poznat nebezpečné pigmentové znaménko? Otestujte se!

Někteří lidé se dnes ještě stále domnívají, že rizikové pigmentové znaménko je až takové, které začne svědit, krvácet nebo se kolem něj utvoří zánět. To ale není pravda. Toto jsou už pozdní příznaky rozvoje většinou již maligního melanomu. Jak odhalit příznaky, které signalizují přeměnu? Čím více faktorů je pozitivních, tím větší je pravděpodobnost, že jde o rizikový projev.

  • Asymetrie:  Znaménko nemá symetrickou formu jako např. ovál či kruh.
  • Barva:  Není příznivé, když je znaménko tmavě hnědé až černé nebo má nepravidelnou skvrnitou pigmentaci s různými odstíny.
  • Ohraničení:  Hranice znaménka by měla být ostrá a pravidelná. Neostré, rozpité ohraničení nebo nepravidelné výběžky vybíhající ze znaménka by měly upoutat vaši pozornost.
  • Průměr:  Pigmentové znaménko, jehož průměr je větší než 5 milimetrů, by nemělo uniknout vaší pozornosti.

Na čem závisí, zda budete mít melanom, či ne?

Zda máte větší „šanci“ nádor dostat, nebo ne, závisí nejen na genetické výbavě, ale souvisí to i s vaším pobytem na sluníčku v útlém dětství.

„Tím nejlepším způsobem, jak se vyhnout fatálním důsledkům tohoto onemocnění, je kromě ochrany před UV zářením pravidelná kontrola znamének u dermatologa, která by měla proběhnout jednou ročně, pokud lékař neurčí jinak.“  PharmDr. Veronika Orendášová z lékáren BENU

Vyvýšení:

Pokud zpozorujete růst pigmentového znaménka do výšky, může to být známkou postupujícího nádoru. Pokud však máte mateřské znaménko již řadu let nad úrovní okolní kůže, vše by mělo být v pohodě.

Znaménka si můžete nechat vyšetřit 4 způsoby:

1

Pohledem odborného lékaře – dermatologa

2

Ručním dermatoskopem

Provádí kožní lékař při akutní diagnóze znaménka či nádorku. Bohužel se při tomto vyšetření neuchovávají výsledky a zvětšení projevu je malé oproti digitálnímu dermatoskopu.

3

Digitálním dermatoskopem

Probíhá pomocí sofistikovaného softwarového analyzátoru znamének. Umožňuje až 70 násobné zvětšení pigmentového znaménka. Touto generací digitálních dermatoskopů lze precizně zmapovat každé znaménko a kvalifikovaně rozhodnout o dalším správném postupu, a to vše během několika sekund. Díky systému lze vyčíst, zda je daná léze benigní či maligní a porovnat vývoj daného znaménka v čase, a to včetně možnosti archivace a exportu dat.

4

Mapováním povrchu těla, tzv. TOTAL BODY MAPPING

Program TOTAL BODY MAPPING – automatické skenování celého těla – zaznamená každou plochu na těle a provede automatickou analýzu změn.
Lze provést srovnání nejen jednotlivých znamének, ale srovnání celých ploch, počtu znamének a změn jejich velikostí na ploše.

Jak lze odstranit mateřská znaménka

Lze je odstranit pouze chirurgicky (excizí).

Cena: od 300 Kč / odvíjí se od velikosti a zabarvení znaménka a počtu zákroků

Kam se obrátit při nesrovnalostech?

Při jakýchkoliv pochybnostech neprodleně navštivte kožního lékaře, který je dostatečně vyškolen k tomu, aby dovedl správně stanovit diagnózu. Seznam některých pracovišť najdete na www.melanomy.cz