Úterý, 18 ledna, 2022
aktualne

Práci v závodě si našlo více než 300 lidí. Dali důvěru znevýhodněným

on

Kdo by si z těch dřívější narozených nepamatoval na Rodeo tatramatiek, které během odstřeďování poskakovali po socialistických koupelnách. Lidé je krotili jako býci na rodeu – tak, že si na ně sedli.

Dnes už nic takového netřeba. Po Sametové revoluci v roce 1989 celosvětová korporace Whirlpool přinesla do podniku Tatramat v Popradu mezinárodní know-how a dnes je její nástupnická společnost Whirlpool Slovakia jedničkou ve výrobě bílé techniky na Slovensku.

Společnost Whirlpool Slovakia s příslušnou mírou společenské odpovědnosti aplikuje svůj inovativní přístup nejen při výrobě domácích spotřebičů, jako jsou pračky, sušičky, ledničky či myčky využívajících unikátní technologie šetřící zdroje a čas, ale i v oblasti pracovní síly. Výsledkem bylo vytvoření unikátního tréninkového centra.

Ne personálnímu leasingu
Na rozdíl od jiných společností se firma rozhodla neřešit nedostatek kvalifikované pracovní síly personálním leasingem a ani nesáhnout po zaměstnancích ze třetích zemí, ale dát šanci lidem z regionu včetně těch z marginalizovaných skupin obyvatelstva.

Většinu znevýhodněné uchazeče o zaměstnání tvoří Romové či zdravotně znevýhodnění lidé. Zjistili však, že tyto skupiny třeba nejprve naučit pracovat podle potřeb výroby.

„Při oslovení okolních škol a organizací se nenašli vyhovující prostory, a tak se jako logické řešení nabízelo vytvoření tréninkového a rekvalifikačního centra přímo ve společnosti,“ ozřejmil Jaroslav Grygar, senior HR manažer a jednatel společnosti.

Tréninkové centrum otevřeli v roce 2019. Aktuálně slouží k ověření schopností a predispozic uchazečů na práci ve výrobě a následné přidělení vhodné pracovní pozice, zaškolování, jakož i a zvyšování kvalifikace stávajících zaměstnanců.

„Do pracovního procesu se nám okamžitě po zaškolení v centru podařilo zapojit až 60 procent osob s nižším dosaženým vzděláním,“ říká Grygar.

Jen za rok 2019 se v centru rekvalifikovali téměř 300 osob z řad dlouhodobě nezaměstnaných nebo pocházejících ze sociálně znevýhodněného prostředí. Výsledkem je, že na konci roku 2019 až 18 procent z více než 1230 zaměstnanců společnosti tvořily pracovníci z marginalizované skupiny Romů a sedm procent zdravotně znevýhodněni.

Od začátku fungování centra se společnosti podařilo snížit i čas potřebný k zaučení – až o 72 procent. Dovednosti dosavadních zaměstnanců rozšířili o dalších 17 procent.

„Co je však důležité pro naši společnost, celkově nám poklesly lidské chyby až o 33 procent a kvalitu našich výrobků jsme zvýšili o 34 procent,“ vyjmenovává Grygar dosavadní úspěchy.

Přidanou hodnotou centra je také zvýšení spokojenosti zaměstnanců až o 17 procent a šestiprocentní nárůst pracovníků z řad rodinných příslušníků. Firma předpokládá, že tento pozitivní vývoj přispěl ke snížení fluktuace zaměstnanců. Ta se celkově snížila až o 49 procent.

Tréninkové centrum jako inspirace
Tréninkové a rekvalifikační centrum vytvořili tak, aby co nejvěrněji kopírovalo reálné prostředí výrobních prostor, a tedy budoucí pracovní prostředí uchazeče o zaměstnání.

Pokrývá více než 80 procent výrobních operací v rámci celé společnosti.

Čtyřicet procent rozlohy tréninkového centra sestavili a připravili tak, aby pokryly základní potřeby a rozvoj všeobecných funkčních dovedností zaměstnanců a přibližně 60 procent rozlohy tréninkového centra je pokrytých variabilními pozicemi, které umí ve velmi krátkém čase změnit a přestavět na jiné pracovní pozice se zaměřením na specifické vzdělávání a dovednosti zaměřené na interní požadavky a potřeby společnosti.

„Díky šikovnosti našich lidí tak víme optimálně využít prostor, který máme k dispozici, a zaměřit se na zvýšení kvalifikace našich zaměstnanců,“ říká Grygar.

Tréninkové centrum slouží i na výuku dětí mateřských, základních, středních, tak vysokých škol. Jiné společnosti a organizace ho využívají jednak jako inspiraci na vybudování vlastního systému vzdělávání a jednak zprostředkovaně. Dlouhodobě nezaměstnaní, kteří absolvují zaškolení a rekvalifikační kurz, jsou schopni okamžitě se zaměstnat v jakékoli společnosti s výrobním zaměřením.

Vedlejším, ale ne méně významným efektem centra je, že díky jeho výsledkům zaměstnanci společnosti z majoritní skupiny obyvatelstva pochopili, že znevýhodněným uchazečům o zaměstnání třeba dát šanci.

„I tímto unikátním projektem, dokazujeme, že se vyplatí důvěřovat pracovní síle ze Slovenska,“ říká Grygar.

Mohlo by Vás zajímat

Do očkovací loterie se už přihlásilo téměř 950.000 lidí

Registrace do slosování o očkovací prémii je spuštěna 23 dní a za ten čas se na stránce www.bytzdravyjevyhra.sk přihlásilo téměř 950.000 očkovaných. Jen během...